Neurologische klachten

Voor het fysiotherapeutisch revalideren bij een aandoening aan hersenen, zenuwbanen en/of ruggenmerg.


U heeft een dwarslaesie, een hersenbloeding of infarct gehad, de ziekte van Parkinson, M.S. of een andere neurologische aandoening. U wordt vaak als eerste in het ziekenhuis behandeld, en in veel gevallen krijgt u daarna een revalidatietraject aangeboden in het revalidatiecentrum of verpleeghuis.
Maar wat als de zorg daar stopt of er helemaal geen revalidatietraject wordt aangeboden.…

U krijgt te horen dat u naar huis kunt om uw leven daar weer verder op te pakken. Maar hoe doet u dat eigenlijk en waar doet u dat?
Het leven is ingrijpend veranderd. Dingen gaan niet meer zoals vroeger, u kunt (veel) minder met uw lichaam en/of met uw hoofd, u bent sneller vermoeid, u heeft meer pijn, u kunt niet of minder goed op woorden komen en/ of u merkt dat u sneller geïrriteerd bent.

Ons Expertise Centrum helpt u verder…
Wij zijn van mening dat de (na)zorg voor u met uw beperking en uw naasten van
doorslaggevend belang is om het leven thuis weer op te kunnen pakken.
Ons Expertise Centrum bezit specifieke revalidatiekennis en expertise op het gebied van:
• Parkinson • Niet aangeboren hersenletsel (o.a. CVA, hersenletsel/trauma, hersentumoren)
• Aangeboren hersenletsel en/of ruggenmergletsel (Cerebrale Parese)
• Dwarslaesie, Caudalaesie
• Spierziekten
• Guillain Barre
• Multipele Sclerose
• Zenuwletsel arm
• Whiplash

Wie zijn wij
Binnen ons team zijn Esther Verdam en Maurilla van den Broek gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een neurologische aandoening. Esther is sinds 2001 werkzaam bij MTC en is sinds 2009 lid van het Parkinsonnet, een netwerk waarbij alle behandelaars van Parkinsonpatiënten aangesloten zijn, waardoor zij al vele Parkinsonpatiënten behandeld heeft. Daarnaast heeft zij een Master chronisch zieken voltooid, waarbij veel aandacht was voor niet aangeboren hersenaandoeningen als beroerte, M.S. en Parkinson. Ook heeft Esther een cursus neurorevalidatie gevolgd en is ze geriatriefysiotherapeut (een specialisatie voor het behandelen van ouderen).
Maurilla is sinds 2015 verbonden aan het MTC. Na haar doctoraal geneeskunde en haar opleiding fysiotherapie heeft zij 14 jaar als fysiotherapeut in het Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht gewerkt en zet zij zich, vanuit haar eigen onderneming Overdwars, nu
in om mensen met een beperking in de thuissituatie te begeleiden. Haar expertise ligt op het gebied van dwarslaesie, caudalaesie, MS, Guillain Barre, CVA, hersenletsel/trauma, hersentumoren, CP en whiplash.
Wat doen wij De kern van onze dienstverlening bestaat uit het leveren van, voor u, specifieke fysiotherapeutische zorg in uw thuissituatie. Door middel van een anamnese en een uitgebreid onderzoek formuleren we samen met u uw hulpvraag en zetten wij deze om in een aantal te behalen en reële doelstellingen. Daarnaast bespreken wij samen het te doorlopen traject en de behandelfrequentie.

Uw nazorg kan bestaan uit:
• Het kunnen managen en controleren van uw beperkingen
• Het trainen in fitheid en vaardigheden voor dagelijkse activiteiten (bijv. lopen, fietsen,
verplaatsen, aankleden)
• Het informeren over en signaleren van complicaties van de aandoening (bijv. ontstaan van wonden, spier en/of gewrichtsverstijvingen, longproblemen, pijn)
• Het preventief handelen in voorkomen van deze complicaties
• Het checken of hulpmiddelen /voorzieningen optimaal aansluiten bij uw huidige situatie (bijv. rolstoel, elleboogkrukken, rollator, orthesen, auto)
• Het coachen in het omgaan met uw beperkingen
• Het begeleiden van re-integratie in de samenleving (bijv. boodschappen doen, naar vrienden, werk)
• Terugverwijzen naar huisarts of specialist bij twijfel of indien gespecialiseerde zorg nodig is
• Samenwerking met verwijzers of andere betrokken hulpverleners zoals ergotherapeut, wijkverpleging en/of buurtzorg

Naast individuele behandelingen, bieden wij ook aan:
• neurogroepen aan waarbij wij naast fitness ook allerlei loop- balans en vaardigheden in groepsverband oefenen en
• een oefenmoment in het zwembad waarbij wij u individueel of in groepsverband laten bewegen. Een tillift is hier aanwezig.
Bovendien bieden wij alle hulpverleners, die met deze groep mensen werken, onze kennis en expertise aan, onder meer (huis)artsen, fysiotherapeuten, wijk- en buurtzorg, ergotherapeuten en andere betrokken hulpverleners of hulpverlenende instanties.

Wat betekent dit voor u als patiënt in de regio Mijdrecht?
Heeft u een dwarslaesie, een hersenbloeding of infarct gehad, Parkinson, MS of een andere neurologische aandoening en zoekt u een therapeut met specifieke kennis en expertise van uw aandoening dan kunt u een afspraak met ons maken voor behandeling.

Mocht u elders behandeld worden en vragen hebben over uw behandeling kunt u altijd, in overleg met uw eigen therapeut, een afspraak met ons maken voor een eenmalig fysiotherapeutisch consult.

Aan huis fysiotherapie:

Mocht u niet in staat zijn bij de praktijk te komen, komen wij bij u thuis.

Behandelvormen:

  • Individuele behandelingen (aan huis en in de praktijk)
  • Hydrotherapie (maandagochtend in het zwembad)
  • Neuro oefengroepen
  • Fitstroke (loop en balansoefeningen)
Heeft u vergelijkbare klachten of wilt u meer informatie dan kunt u bellen naar 0297-286093 of een email sturen naar info@mtcfysio.nl

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? Vul dan onderstaand formulier in. Op werkdagen reageren wij meestal binnen 24 uur door u te bellen op het opgegeven telefoonnummer.