Klachten bij geriatrie patiënten

Bent u op leeftijd en merkt u dat u minder beweeglijk wordt? Komt een van uw bejaarde familieleden in de problemen doordat zij belemmeringen ervaren in het dagelijks leven? Onze geriatriefysiotherapeut heeft hier de meest kennis en ervaring mee.

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden kunnen belemmeringen in het dagelijks leven ervaren. Ook wordt de ouder wordende mens vaak geconfronteerd met één of meer chronische aandoeningen als artrose, diabetes, COPD, reuma, hart- en vaatziekten of neurologische aandoeningen als de ziekte van Parkinson, een beroerte, MS of dementie.
De geriatriefysiotherapeut kan dan uitkomst bieden.

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Zij heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Hierbij gaat het niet alleen om mensen met een hoge leeftijd, maar ook om mensen met een hiervoor genoemde aandoening.

Tijdens de behandeling staat zelfredzaamheid centraal. Daarom bestaat de behandeling grotendeels uit oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Binnen onze praktijk kan dit individueel of in groepsverband, dit is afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften van de patiënt.

Ook heeft een geriatriefysiotherapeut oog voor de mantelzorgers en de omgeving. Zij geeft informatie over de aard van de ziekte, de vooruitzichten, de te verwachten problemen en hoe hiermee om te gaan.
De geriatriefysiotherapeut heeft regelmatig contact met andere hulpverleners die daardoor, indien noodzakelijk, snel ingeschakeld kunnen worden.

U kunt naar de geriatriefysiotherapeut als bewegen niet meer vanzelfsprekend is. Als u klachten ervaart doordat uw conditie achteruitgaat, uw kracht minder wordt en u wel eens last heeft van uw evenwicht.
Als lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden, huishoudelijk werk en het beoefenen van hobby’s moeilijker wordt en de kans op vallen toeneemt.

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken en u wordt onderzocht. Daarna wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen.
Daarnaast geeft de geriatriefysiotherapeut ook advies en voorlichting. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners en de mantelzorger.

Sinds januari 2006 kunt u zonder verwijzing van een arts of specialist naar de geriatriefysiotherapeut. Als u niet mobiel bent, dan kunt u ook door de geriatriefysiotherapeut thuis worden behandeld. In sommige gevallen vereist de zorgverzekeraar wel een verwijzing, daarover zal de geriatriefysiotherapeut u dan informeren.

Geriatriefysiotherapeuten hebben de basis opleiding fysiotherapie gevolgd en daarna een Master opleiding tot geriatriefysiotherapeut. Zij zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) en BIG-geregistreerd.

Onze geriatriefysiotherapeut is Esther Verdam. Bij vragen kunt u zich tot haar richten.

Heeft u vergelijkbare klachten of wilt u meer informatie dan kunt u bellen naar 0297-286093 of een email sturen naar info@mtcfysio.nl

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? Vul dan onderstaand formulier in. Op werkdagen reageren wij meestal binnen 24 uur door u te bellen op het opgegeven telefoonnummer.