Contact
0297 286093

Klachtenreglement

Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie

 

Begripsomschrijving 

 

Artikel 1.     In dit reglement wordt verstaan onder: 

klachtenfunctionaris         de klachtenfunctionaris bij het KNGF

zorgaanbieder                  de bij de klachtenregeling aangesloten zorgaanbieder

cliënt                               de natuurlijke persoon die klacht heeft over de zorgaanbieder

KNGF                               Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Zorgbelang                       Zorgbelang Nederland als representatieve organisatie voor 

                                        cliënten/patiënten 

 

 

Samenstelling en taak

 

Artikel 2.    De klachtenfunctionaris  werkt in opdracht van het KNGF.

De klachtenfunctionaris kan een klager op diens verzoek gratis van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. 

 

KLACHT

Indiening klacht en informatie hierover

 

Artikel 3.    Een klacht over een gedraging van een zorgaanbieder wordt digitaal ingediend. Schriftelijke indiening is mogelijk maar heeft niet de voorkeur.

Artikel 4.    Informatie over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend is goed herkenbaar beschikbaar op de website en in de praktijk van de zorgaanbieder.  Indiening van een klacht geschiedt digitaal, of als nodig schriftelijk, via een klachtenformulier beschikbaar op de website van het KNGF (www.defysiotherapeut.com) of in de praktijk van de zorgaanbieder.

Artikel 5.    De cliënt of zijn vertegenwoordiger kan ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris  alvorens een klacht schriftelijk wordt ingediend. Het verzoek hiertoe wordt ingediend bij het secretariaat van het KNGF en binnen een termijn van twee werkweken wordt hierop gereageerd door de klachtenfunctionaris. 

 

Artikel 6.    Iedere cliënt van een aangesloten aanbieder van zorg, of een vertegenwoordiger van deze cliënt, kan een klacht indienen.

Artikel 7.    Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als het klachtenformulier op alle relevante onderdelen is ingevuld. Indien het klachtenformulier niet is        gebruikt of onvolledig is ingevuld, zal de klachtenfunctionaris of het  secretariaat de cliënt of zijn vertegenwoordiger hierop wijzen.  

 

Artikel 8             Indien nodig wordt een machtiging van de cliënt gevraagd om de relevante medische gegevens met betrekking tot de gedraging bij de desbetreffende aanbieder van zorg op te vragen. 

 

 

Proces en afhandeling klachtbehandeling

 

Artikel 9.    Na registratie van de klacht door het secretariaat, worden de indiener, de zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris  geïnformeerd over de registratie met daaraan gekoppeld de vraag om de klacht onderling te bespreken. Dit met de intentie om de klacht op te lossen. 

 

Artikel 10.    De klachtenfunctionaris zal uiterlijk twee weken na registratie van de klacht informeren naar de stand van zaken in het gesprek tussen cliënt en zorgaanbieder en beoordelen of verdere interventie door de klachtenfunctionaris  zinvol is. Een interventie van de klachtfunctionaris is gericht op een bevredigende  oplossing van de klacht.

Artikel 11.    Uiterlijk binnen zes weken na registratie van de klacht ontvangt klager een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid. De zorgaanbieder geeft daarbij aan welke beslissingen hij heeft genomen  en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten zullen zijn gerealiseerd. De klachtenfunctionaris ontvangt bovengenoemde mededeling van de zorgaanbieder eveneens.

 

Artikel 12.          Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de zorgaanbieder nodig is, kan de zorgaanbieder de in artikel 11 genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan klager en de klachtenfunctionaris.

 

 

 

Dit Reglement Klachtafhandeling Fysiotherapie is overeengekomen tussen het KNGF en Zorgbelang Nederland op 15 december 2016.

 

sitemap MTC-Fysiotherapie

kernwoorden

MTC-Fysiotherapie
Fysiotherapie Gezond Wilnis
fysiotherapie gezondheidscentrum wilnis
MTC Medisch Trainings Centrum
MTC
Medisch Trainings Centrum
Medisch Trainingscentrum
MTC Mijdrecht
MTC De Ronde Venen
fysiotherapie
sportfysiotherapie
kinderfysiotherapie
psychosomatische fysiotherapie
fysiotherapeut
sportfysiotherapeut
psychosomatisch fysiotherapeut
mijdrecht fysiotherapie
wilnis fysiotherapie
Redcord
Peter Egbers
Ruud Verbeek Fysiotherapie Mijdrecht
Fysiotherapie de ronde venen Fysiotherapie Uithoorn
Fysiotherapie Vinkeveen
Fysiotherapie Amstelhoek
Fysiotherapie Wilnis
Fysiotherapeut Mijdrecht
Fysiotherapeut de ronde venen Fysiotherapeut Uithoorn
Fysiotherapeut Vinkeveen Fysiotherapeut Wilnis
Fysio Mijdrecht
Fysio de ronde vene
Fysio Uithoorn
Fysio Vinkeveen
Fysio Wilnis
Optisport
Optisport Health Club
Optisport fysio
Optisport Fysiotherapeut
Sportblessure
Sportblessure Mijdrecht
Sportblessure de ronde venen
Blessure Mijdrecht
medische sporten
fysiosport
revalidatie Mijdrecht
revalidatie de ronde venen
Klachten
Houding
gewrichtspijn
extreem spierpijn zenuwpijn
tintelende handen
tintelende vingers
oefentherapie mijdrecht
oefentherapie de ronde venen
oefentherapie Uithoorn
oefentherapie Amstelhoek
oefentherapie Vinkeveen
oefentherapie Wilnis
bewegingspatronen
massage
sportmassage
Sportfysiotherapie
bindweefselmassage
kniebanden
enkelbanden
gewrichtspijn
groeipijnen
groeipijn
motoriek
kinderfysio
kinderfysiotherapie
kinderfysiotherapie mijdrecht
Kinderfysiotherapie de ronde venen
Kinderfysiotherapie amstelhoek
Kinderfysiotherapie uithoorn
Kinderfysiotherapie Amstelveen
Kinderfysiotherapie Wilnis
Kinderfysiotherapie vinkeveen
ontwikkeling kinderen
ontwikkelingsproblemen kinderen
acute problemen
acute pijn
chronische pijn
chronische problemen
overstrekken bij kinderen
spieren overstrekken
trage ontwikkeling kind
kind trage ontwikkeling
schrijfproblemen
moeite met schrijven
motorische problemen
kind motorische problemen
kind voorkeurshouding
voorkeurshouding bij kinderen
moeite met zwemmen
kind moeite met zwemmen
kind moeite met bewegen
kind beweegt moeilijk
tenenloper
kind struikelt vaak
coördinatieproblemen
faalangst bij een kind
kind faalangst
reuma
autistme
school
schoolfysiotherapie
fysiotherapeut school
school screening
gymles kind
alternatief trainingsprogramma
behandelplan fysiotherapeut
revalidatie mijdrecht
revalidatie de ronde venen
revalidatie amstelhoek
revalidatie wilnis
revalidatie amstelveen
revalidatie vinkeveen
marathon lopen
sporten met handicap
trainingsprogramma
tapen
taping mijdrecht
trainingsschema
last van nek
last van rug
last van knie
last van elleboog
stress klachten
revalidatietraining
fysiotherapeut Ruud Verbeek
revalidatiemodel
Toine van de Goolberg
REHABOOM
looptechniek
uithoudingsvermogen
snelheid
volledig herstel
blessureleed
spelsporters
voetballers
hockeyers
hardlopers
MTC Ventoux Challenge 2012
Ventoux Challenge
Mont Ventoux
fietsers
Spinning training
Optisport
Arie Koops
algemeen directeur van de schaatsbond
inspanningsfysioloog
training
voeding
Reumafonds
basisverzekering
reumatische klachten
gezondheidszorg
Reumafonds
aanvullende verzekeringen
Neurac
Redcord
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen